REKISTERIN NIMI

Finn-Teho Oy Ab:n henkilötietokanta

 

REKISTERINPITÄJÄ

Finn-Teho Oy Ab, Vaasa, Y-tunnus 1993786-4

Gerbyntie 18-22, Vaasa 65230


Puhelin: 06 352 0200

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Thomas Storm
050-3 230 230
thomas@finn-teho.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- Perustietoja, kuten nimi, puhelin, osoite ja sähköpostiosoite
- Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- Tapahtumatiedot
- Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
- Rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Finn-Teho Oy Ab luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Finn-Teho Oy Ab:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Finn-Teho Oy Ab:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Asiakkaat pääsevät rekisterin sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

 

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.