Tranemo arbetar proaktivt för att maximera produkternas livslängd. Redan i produktutvecklingsprocessen tar de hänsyn till miljö- och klimatpåverkan i alla stegen av produktens livscykel.

Den senaste forskningsrapporten, genomförd av forskningsinstitutet RISE, visar att det mest effektiva sättet att minska miljöpåverkan från klädkonsumtionen uppnås genom att öka plaggets praktiska livslängd. Om den praktiska livslängden för ett plagg ökar med en faktor två, minskar koldioxidavtrycket med 49% procent. Det innebär också mindre avfall och resursanvändning.

Vårt mål är att säkerställa att användaren får den mest miljövänliga produkten som samtidigt uppfyller korrekt skyddsnivå. Redan i uppstartsfasen börjar vi med en riskbedömning utifrån kundens skyddsbehov. Det hjälper oss att kartlägga miljön för skyddskläderna, riskerna de kan komma att utsättas för och andra viktiga faktorer. Riskbedömningen utgör en viktig bas för vår produktutvecklingsprocess. Utifrån den kan vi ta smarta beslut både ur ett skydds- och ett hållbarhetsperspektiv redan i uppstartsfasen.

Våra skyddsplagg ska ha högsta möjliga livslängd genom smart design, materialval och optimala förutsättningar för industritvätt. Genom att berätta hur våra plagg ska skötas på ett korrekt sätt och reparationsmöjligheter kan vi förlänga ytterligare produktlivslängden. 

Fristads är ett premiumvarumärke som levererar kvalitet, eftersom det går hand i hand med en lång livslängd. Vi håller inte med om påståendet att högkvalitativa produkter är dyrare. Användarna kan ha kvar en högkvalitativ produkt mycket längre än en produkt av lägre kvalitet. I slutändan blir kostnaden för ett högkvalitativt arbetsplagg lägre än tre billiga, lågkvalitativa plagg. 

Blåkläders viktigaste parametern för att minska klimatpåverkan är att våra arbetskläder används så mycket och länge som möjligt. Ett plagg av hög kvalité möjliggör dessutom en minskning av antalet producerade plagg per person. Vi vet också att hög kvalitet alltid leder till minskad klimatpåverkan eftersom det minimerar användningen av transporter, råvaror och andra resurser i produktionskedjan. Genom att välja rätt material till varje plagg förbättras förutsättningarna för att plagget ska hålla längre. Det skapar hållbarhet och kvalitet i alla led.

JALAS® Green Line är den första kollektionen skyddsskor som tilldelats EU Ecolabel (JALAS® 6418 Bio, JALAS® 6468 Eko, JALAS® 6498 Nature).

Ecolabel är ett certifikat som tilldelas produkter som uppfyller stränga gränsvärden för energiförbrukning och miljöhänsyn, och som inte innehåller kemikalier som är skadliga för människan.

Skorna i kollektionen JALAS® Green Line innehåller inga metaller. För spiktrampskydd och tåhätta används istället material som är extra miljövänliga under skons hela livscykel. Det är metallfria och miljöcertifierade skyddsskor som uppfyller höga krav på komfort och miljövänlighet. Perfekt för arbeten som kräver metallfria skor. Innersulan FX2 Supreme med dubbla stötdämpningszoner medföljer som standard.