Fristads är ett premiumvarumärke som levererar kvalitet, eftersom det går hand i hand med en lång livslängd. Vi håller inte med om påståendet att högkvalitativa produkter är dyrare. Användarna kan ha kvar en högkvalitativ produkt mycket längre än en produkt av lägre kvalitet. I slutändan blir kostnaden för ett högkvalitativt arbetsplagg lägre än tre billiga, lågkvalitativa plagg. 

 

Blåkläders viktigaste parametern för att minska klimatpåverkan är att våra arbetskläder används så mycket och länge som möjligt. Ett plagg av hög kvalité möjliggör dessutom en minskning av antalet producerade plagg per person. Vi vet också att hög kvalitet alltid leder till minskad klimatpåverkan eftersom det minimerar användningen av transporter, råvaror och andra resurser i produktionskedjan. Genom att välja rätt material till varje plagg förbättras förutsättningarna för att plagget ska hålla längre. Det skapar hållbarhet och kvalitet i alla led.