Granska din brandsläckare

Vi är certifierade granskare för brandsläckare.

Nyheter

11.01.2024
Granska din brandsläckare

Handbrandsläckare ska granskas med ett års intervall om släckaren förvaras på ett ställe där den är utsatt för faktorer som påverkar dess funktionsskick, såsom fukt, vibration, temperaturväxlingar eller köld. Brandsläckaren skall granskas med två års intervall om släckaren förvaras inomhus i torra utrymmen med jämn temperatur.
Tidpunkten för den första granskningen fastställs enligt den tidpunkt då handbrandsläckaren har tillverkats. Behållaren kan vara tillverkad innan dess men det avgörande är tidpunkten för den första påfyllningen av behållaren. Om handbrandsläckarens tillverkningstidpunkt anges med ett års noggrannhet antas att den har tillverkats i slutet av januari det året.

Pulversläckare
Eftersom pulversläckare hör till brandklass ABC lämpar de sig för nästan alla typer av släckning, såsom släckning av fasta, vätskeformiga och gasformiga ämnen. Pulversläckare kan även användas för att släcka elbränder. Pulvret bryter brandens kedjereaktion på kemisk väg och har även en kvävande effekt.

Vätske- och skumsläckare
I vätskebaserade brandsläckare består släckmedlet, som namnet antyder, av antingen vätska eller vätskebaserat skum. De lämpar sig för släckning av flytande och fasta ämnen. Vätskesläckare släcker bränder i brandklass AB.
Merparten av vätskesläckarna kan även användas för att släcka elbränder. Kontrollera säkerhetsavstånden på bruksanvisningen på släckaren.